Curt von Wachenfeldt

Image

Curt von Wachenfeldt föddes 1910 i Kisa och var son till apotekarfamiljen Karl och Vendla von Wachenfeldt. Han växte upp i det hus som då var Kisa Apotek: Fastigheten Rolfsborg i närhet av Café Columbia.

 

Curt utbildade sig till bokbindare och senare till bibliotekarie och blev 1952 Västra Kinda Kommuns förste anställde bibliotekarie. Biblioteket var då inrättat i det nybyggda Kisa Hus B på Linnégatan 11.

Curt var en mycket hjälpsam och omtyckt bibliotekarie, inte minst av alla de barn och ungdomar som växte upp i de barnrika familjerna i samhällets första bostadskvarter. 

 

Under hela sitt långa liv var Curt en idog hembygdsforskare och samlade kunskap om bygdens historia och var den sammanhållande länken vid framtagandet av de fyra banden av Kisa Sockenbok.

I åtskilliga skrifter har Curt i sina texter berättat med saklighet och inlevelse om bygdens historia. Curts samlande blev embryot till Kisa Lokalhistoriska arkiv, mycket med betoning på den första emigrationen från Sverige.

 

I Cafe Columbia skapade han Kisa Emigrantmuseum och var en förespråkare för det framtida bildandet av ”Svenska Peter Casselsällskapet”. Kisa Emigrantmuseum, beläget i den kulturhistoriska byggnaden Café Columbia, har bidragit till att sätta Kisa på kartan kring bygdens kulturarv och har genom det intresse det skapat genom åren varit betydande för vår besöksnäring. Förståelsen för våra förfäders utsatthet och den stora emigrationen till Nordamerika, har också starkt bidragit till hur vi i kommunen idag arbetar med frågor kring migration. 

 

Då Kinda Kommun instiftade Kulturstipendiet blev han år 1988 dess förste mottagare.

Curt avled 1990.

 

Nedtecknat av Jerker Carlsson, som var ett av alla barn som nyttjade Kisa bibliotek i Kisa hus B som läsestuga och uppehållsplats.

Jag kom också att följa bibliotekets flytt till Kommunhuset där Curt slutade sin anställning 1975 men där han fortsatte att idogt arbeta med att bygga upp det lokalhistoriska arkivet till dess flytt till det nya biblioteket 1988.