Jan-Olof "Lollo" Carlson (Rimforsa)

Image
Med en aldrig sinande entreprenörsanda har Lollo, från början av 80-talet, initierat och genomfört sina många idéer här i Rimforsa.

Han har genom sina projekt utvecklat verksamhet inom sitt dåvarande företag Rimek via vedkapar, sopmaskiner, transportvagnar och att vara leverantör av elektronikdetaljer till bland annat Ericsson. Han var en av de som genom sitt entreprenörskap var en stor del i skapandet av det företag som heter Rimaster och som har sitt huvudkontor här i Rimforsa

Lollo har även under resans gång passat på att producera instruktionsfilmer och skapade i Rimforsa, i början av 2000-talet, förutsättning för massframställning av sk VHS-band via sitt företag Tapeman. Bland alla produktioner kan här nämnas hans produktion av Markusevangeliet.

Lollo har genom sina omfattande verksamheter och seriösa satsningar visat vad en entreprenör kan åstadkomma för sig själv och för sin bygd.