Kjell Gustavsson

Image

Musik av Kjell Gustavsson

Vid Stora Torget i Kisa finns Kindabygdens mest taktfasta och rytmiskt klingande bänk. Bänken vibrerar, det är svårt att sitta still. Ungefär som när Frallan Jonsson brakar loss i ännu en konsert, eller när Kjell Gustavssons Rhytm & Blues Orchestra får scenen att explodera. Ingen risk för träsmak här inte.

Bänken är alltså tillägnad Kjell Gustavsson och Fredrik Frallan Jonsson. Två gudabenådade musiker från Kisa som sprider sitt evangelium långt utanför kommunens gränser. Det händer att de står på samma scen. Då heter de Trio Eminent och spelar tillsammans med Surjo Benigh. Det är i såna stunder himlen öppnar sig och applådåskorna dränker världen.
Kjell skrev en gång in sig som elev i Kinda musikskola. Frallan sökte sig fram på egen hand. De har inte glömt hur och var de en gång startade, och i det ligger en del av deras storhet. Kjell och Frallan har under årens lopp stöttat och inspirerat unga som lockas av musikens förtrollade värld.

Jag ser fram emot när dom tillsammans sjunker ner på den här bänken. Så mycket de har att snacka om! Ett 15-tal cd-skivor, konserter i Stockholm, Värmland, Göteborg, Norge, Finland --- och så Kisa förstås. Deras cv är stenhårda fakta.
Två år med Corona tvingade Kjell och Frallan till ett ofrivilligt uppehåll. Nu sprängs restriktionernas tvingande bojor. Ridån går upp och våra musikanter tar scenen i besittning. Kjell sätter sig till rätta bakom trummorna och hans ansikte spricker upp i ett brett leende. Frallan greppar gitarren och ställer sig bredbent framför mikrofonen. Inte konstigt att bänken vibrerar.

Torbjörn Gustafsson