Image

Projektet "Skänk en bänk"

Projektet ”Skänk en Bänk”, inleddes 2021. 

Det är ett samarbetsprojekt kring platsutveckling initierat av Region Östergötland. I kontakt med kommunerna, i vårt fall Kinda kommun, erbjöd man våren 2021 föreningar inom besöksnäring och handel att ansöka om medel, i syfte att skapa attraktiva allmänna ytor/platser i anslutning till handel och besöksnäring. 

”Skänk en Bänk” fanns redan hos Föreningen Kisa Handel & Service, initierat 2020 av Gudrid Hansen, men vilade, i väntan på nödvändig finansiering.

Regionen biföll projektet, där 20 % av de sökta medlen skulle utgöras av ideellt arbete. 

I samarbetet kunde även inkluderas föreningen Leva och Bo i Rimforsa.

Resultatet blev totalt åtta bänkar. 

7 st i Kisa och st 1 i Rimforsa. 

Image

Beskrivning

Vi vill på detta sätt rikta uppmärksamheten på hur viktiga människor varit, är och kommer att vara för besöksnäringen och därmed också handeln i bygden. 

Besöksnäring och handel går hand i hand. Människor som besöker ett samhälle/plats, efterfrågar både historik/ intressanta miljöer utomhus och butiker/hantverkare/caféer/restauranger. 

Finns inte handeln, minskar intresset.

Vi ska vara stolta över Kisas historik och rykte som handels- och rastplats. 

Vi vill också att Kisaborna ska känna stolthet över sin bygd och över de människor som inom kultur och handel på ett eller annat sätt satt bygden på kartan.

Det finns knappas något folkligare än att sitta på en bänk och samtala och nu även samtala om och skapa sig kunskap om den person vars namn finns på bänken!

Men som ett vidare begrepp kring betydelsen av människor som tillhör eller tillhört en bygd, måste understrykas att vi alla är ambassadörer!

Den 29:e april 2022 invigdes de 8 bänkarna på Kisa Bibliotek.
Se bilder här nedan. 

Detta är resultatet av det beviljade stödet men resultatet vilar tungt på ett stort engagemang hos personer som med sin kunskap bidragit kring information om de utvalda personerna som fått sina namn på bänkarna. 

Personerna själva eller släkt och närstående till de valda namnen har kontaktats och vi har upplevt att den stolthet vi strävat efter ska genomsyra projektet är högst närvarande. 

Ett stort och varmt tack till alla inblandade!

För mer info om ”Skänk en Bänk” eller kanske namnförslag på kommande bänkar:

Kontakta Gudrid Hansen 070-66 114 95,

Fotokollage från invigningen av ”Skänk en Bänk” och vernissage utställning artisten ”Kisa” Magnusson 29:e april 2022.

Foto: Per Svensson Borrud

Copyright Föreningen Kisa Handel & Service.